Szukasz miejsca do rozwoju dla Siebie i Rodziny ?

Matematyka dla przedszkolaka

Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko lubi­ło mate­ma­ty­kę i nauki ści­słe zapra­sza­my do FAMILY Aca­de­my na bez­płat­ne zaję­cia poka­zo­we zaba­wy z mate­ma­ty­ką Math­Ri­ders® SOBOTA 17.02.2018 godz. 11.00 gru­pa…

Autorskie zajęcia muzyczne Adama Sztaby

WIĘCEJ INFORMACJI NA FAN PAGE FAMILY ACADEMY