Szukasz miejsca do rozwoju dla Siebie i Rodziny ?

HALLOWEEN dla dzieci 🙂

HALLOWEEN W FAMILY ACADEMY Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko prze­ży­ło wspa­nia­łą mrocz­ną przy­go­dę i prze­nio­sło się w świat weso­łych upio­rów i zmie­ni­ły sie w posta­cie rodem z upior­nej baj­ki to zapra­sza­my do FAMILY ACADEMY na Bal Hal­lo­we­eno­wy. W pro­gra­mie: • Kon­kurs na…

Matematyka dla przedszkolaka

Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko lubi­ło mate­ma­ty­kę i nauki ści­słe zapra­sza­my do FAMILY Aca­de­my na bez­płat­ne zaję­cia poka­zo­we zaba­wy z mate­ma­ty­ką Math­Ri­ders® SOBOTA   27.10.2018 godz. 09.30 4–5…

Autorskie zajęcia muzyczne Adama Sztaby

WIĘCEJ INFORMACJI NA FAN PAGE FAMILY ACADEMY