Harmonogram Zajęć

LP Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek Sobo­ta Nie­dzie­la
1 17:00
SZACHY DLA SZKOLNIAKÓW
10:00–11:30
ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
10:00–11:00
MAMA I JA ZAJĘCIA TBC DLA MAM Z DZIECKIEM
16:45–17:30
BALET DLA DZIECI 4+
11:00–11:45
SoMu­sic Baby autor­stwa Ada­ma Szta­by gru­pa 0–4 lat
2 17:00
TABATA DLA POCZĄTKUJĄCYCH DOROŚLAKI
11:00–12:00
MAMA I JA ZAJĘCIA TBC DLA MAM Z DZIECKIEM
11:00–11:45
GORDONKI
11:30–12:30
MAMA I JA ZAJĘCIA TBC DLA MAM Z DZIECKIEM
17:30–18:30
JOGA I RELAKSACJA
15:00–18:00
WARSZTATY MAŁE HOLLYWOOD
3 16:30–18:00
ROBOTYKA DLA DZIECI 4+
13:50–14:50
SZACHY DLA SZKOLNIAKÓW
17:00–17:45
MINI CROSS FIT DZIECI 3+
4 17:15–18:00
SZACHY DLA DZIECI 5+
18:00–19:00
ZUMBA MAMA I DZIECKO
5

Sobo­ta

Zbie­ra­my zapi­sy na zaję­cia: Tech­ni­ki Pamię­ci
Pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Kowal­czyk (Rekor­dzi­sta Świa­ta w Ukła­da­niu Kost­ki Rubi­ka)
Dwie Gru­py: Dzie­ci 14+ i Doro­śli

ZAPISU NA WYBRANE ZAJĘCIA zapisy@family-academy.pl