Harmonogram Zajęć

Harmonogram 2018/19

Edy­tuj
Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek Sobo­ta Nie­dzie­la

MATSENSORKI
10:00–10:45
WIEK: 1–3 zapi­sy 

TANIECCHUSTACH Z DZIEĆMI
10:00–10:45
WIEK: 0–1
JUDO
9:30–10:15
WIEK: 4–6
SoMu­sic Baby
autor: Adam Szta­ba
11:00–11:45
WIEK: 0–4
LOGORYTMIKA
10:00–10:45
WIEK: 1–3
LOGARYTMIKA
10:00–10:45
WIEK: 1–3
GORDONKI
11:00–11:45
WIEK: 0–3
AKROBATYKA
10:15–11:00
WIEK: 5–6
LEGO MINDSTORMS ROBOTS
16:00–17:30
WIEK: 7–8
ROBOTYKA LEGO
16:30–18:00
WIEK: 4–6
ZAJĘCIA TEATRALNE
17:15–18:00
WIEK: 5–6
MATEMATYKA MATHRIDERS
16:00–17:00
WIEK: 5–6
JUDO
16:00–16:45
WIEK: 4–6
MATEMATYKA MATHRIDERS
09:00–10:00
WIEK: 5–6
LEGO MINDSTORMS ROBOTS
17:30–19:00
WIEK: 9–10
SZACHY
17:15–18:00
WIEK: 4–5
LEGO MINDSTORMS ROBOTS
17:00–18:30
WIEK: 11–13
MATEMATYKA MATHRIDERS
17:15–18:15
WIEK: 7–8
LEGO MINDSTORMS ROBOTS
17:00–18:30
WIEK: 9–10
ROBOTYKA LEGO
10:00–11:30
WIEK: 5–6
“Uważ­ność
żab­ki”
17:15–18:00
WIEK: 4–6

Disney Dan­ce 

17:30–18:15

WIEK:  4–6 

SZACHY
18:00–19:00
WIEK: 8–10
MATEMATYKA MATHRIDERS
18:15–19:15
WIEK: 8–9
LEGO MINDSTORMS ROBOTS
11:30–13:00
WIEK: 9–11
PILATES
18:00–19:00

 PILATES

17:30–18:30

        BALET

   17:15–18:00

     WIEK: 4–6 

MINI CROSSFIT
17:15–18:00
WIEK: 4–6
AKADEMIA WARSZAWSKIEJ SYRENKI
Warsz­ta­ty teatral­ne
MATEMATYKA MATHRIDERS
10:00–11:00
WIEK: 7–8
PILATES
19:00–20:00
MATEMATYKA MATHRIDERS
11:00–12:00
WIEK: 8–9
FITNESS DLA KOBIET z ele­men­ta­mi Zum­by 
18:00–19:00
MOŻLIWOŚĆ PRZYJŚCIA Z DZIECKIEM
MATEMATYKA MATHRIDERS
12:00–13:00
WIEK: 9–10
URODZINKI URODZINKI

OBOWIĄZKOWE ZAPISY NA ZAJĘCIA