UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISU NA WYBRANE ZAJĘCIA 🙂

 

Zapisz się na odpowiednie zajęcia!

Zaję­cia dla pam­per­sia­ków

Zaję­cia dla przed­szko­la­ków

Zaję­cia dla Szkol­nia­ków

Zaję­cia dla Doro­śla­ków

Czy dziec­ko posia­da jakieś aler­gie ?

Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych

3 + 11 =

Jeśli chcesz przyjść i poznać Fami­ly Aca­de­my zapra­sza­my:

Ponie­dzia­łek – Pią­tek
15.00 – 19.00
Sobo­ta
11.00 – 14.00
Nie­dzie­la
Zamknię­te

Adres:
ul. Anny Ger­man 15 (pię­tro 1)
01–794 War­sza­wa (Żoli­borz)

Kon­takt mailo­wy:
zapisy@family-academy.pl

Tele­fon:
+48 692 422 880
+48 694 451 074